elatus era logo
syngenta logo

Sūtiet skaistākās sava lauka fotogrāfijas un laimējiet 30 cilvēku vakariņas, uz kurām viņus uzaicināsiet Jūs!

Konkursa „ELATUS® Era” „Skaistākais lauks 2020” noteikumi: Spēli organizē „Syngenta Polska Sp. z.o.o.”.

Konkursa ilgums.

Konkursa sākums – 2020.gada 18.maijs, beigas – 2020.gada 1.jūlijs. Konkursa uzvarētājs oficiāli tiks izvēlēts un paziņots 2020.gada 15.jūlijā „Syngenta Latvija” „Facebook” kontā.

Konkursa dalībnieki un materiāli.

Konkursā var piedalīties visas Latvijas saimniecības, kurās tiek audzēta labība un laukos tiek izmantots fungicīds „ELATUS® Era” (obligātais nosacījums: dalībniekiem būs jāiesniedz faktūrrēķina kopija par šī gada pirkumu). Dalībniekiem jāievieto divas sava lauka fotogrāfijas (viena kopplāna, otra tuvplāna fotogrāfija, lai redzētos karoglapa un auga stāvoklis), jāizdomā nosaukums un īss apraksts (līdz 80 vārdiem), kas visprecīzāk raksturotu dalībnieka lauka skaistumu. Viena saimniecība savas fotogrāfijas var sūtīt tikai vienu reizi. Konkursā nevar piedalīties organizatori („Syngenta Sp.z.o.o” uzņēmuma darbinieki) un viņu ģimenes locekļi.
Iesniegtā vizuālā un tekstuālā materiāla autoram jābūt personai, kas to ievietoja, vai ģimenes locekļiem, nepārkāpjot citu personu tiesības un likumīgās intereses. Konkursa organizatori patur tiesības no spēles dzēst fotogrāfijas vai citus materiālus, kas izraisa šaubas par autorību vai arī dalībniekam ir jāpamato materiāla autorība, ja radīsies šādas šaubas.

Kā un kur sūtīt fotogrāfijas un aprakstu?

Konkursa dalībnieki pēc iepazīšanās ar konkursa noteikumiem ievieto savas fotogrāfijas un aprakstu www.agriclub.lv speciālo spēļu sadaļā. Spēles organizatori pārbauda saimniecību atsūtīto informāciju un ievieto to „Syngenta Latvija” „Facebook” kontā. Ievietošana (ja nav papildu jautājumu dalībniekam un/vai neprecīzas informācijas) tiek veikta divu darba dienu laikā.

Uzvarētāja noteikšana.

Visus dalībniekus, kas ievietos konkursa materiālus www.agriclub.lv līdz 1.jūlijam, vērtēs konkursa organizētāju izveidota speciāla komisija un interneta lietotāji. Vērtēšana sastāvēs no trīs daļām:

  1. Radošā – tiek vērtēta kopplāna fotogrāfija (lauka skaistums), nosaukums un apraksta oriģinalitāte – 40% no vērtējuma;
  2. Tehniskā – tiek vērtēts augu stāvoklis (pēc tuvplānā uzņemtās fotogrāfijas) – 30% no vērtējuma;
  3. Interneta lietotāju simpātiju (patīk / „like”) skaits – 30% no vērtējuma.

Komisija 4.jūlijā izvēlēsies 4 finālistus – pa vienam no visiem Latvijas novadiem (Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales), pie kuriem dosies klātienē un vērtēs lauku/ augu stāvokli. 15.jūlijā tiks izvēlēts un paziņots uzvarētājs „Syngenta Latvija” „Facebook” kontā.

Balva.

Konkursa balva – 30 cilvēku vakariņas uzvarētāja saimniecībā (laukā). Viesus aicina pats konkursa uzvarētājs. Plānotais vakariņu datums 2020.gada 20.-25.jūlijs* (tiks saskaņots ar uzvarētāju personīgi). Balvas laimētājs tiks informēts telefoniski / elektroniskajā pastā. Balvas vērtība netiek izmaksāta skaidrā naudā un netiek mainīta pret citām precēm. Ja uzvarētājs neatbild un nesaņem balvu 20 kalendāro dienu laikā, balva tiek anulēta un netiek izsniegta.
Par vakariņu organizēšanu un precīzu datumu konkursa organizatori sazināsies ar uzvarētāju personīgi.
Visi spēles finālisti tiks apbalvoti ar 100 eiro vērtu restorāna dāvanu karti, bet „Agriclub” programmas biedri, kas piedalās spēlē, iegūs 5 lojalitātes punktus (par katriem 10 EUR (bez PVN), kas iztērēti, iegādājoties fungicīdu „ELATUS® Era”). Spēlē var piedalīties arī lauksaimnieki, kas nepiedalās „Agriclub” programmā.

*Ja šajā datumā Latvijā joprojām būs karantīna, vakariņas tiks pārceltas uz vēlāku laiku, līdz situācija valstī stabilizēsies. Datumu organizatori ar uzvarētāju saskaņos atsevišķi. Balva būs derīga gadu.